•      Respect voor de infrastructuur

We mogen gebruik maken van de faciliteiten van de Potlodenschool .  Waarvoor dank aan de inrichtende macht.  Er wordt gevraagd daarvoor de nodige respect op te brengen.  Het contract voorziet ook een einduur van gebruik.  Wij verzoeken de leden dan ook na einde van de degustatieavond de zaal te verlaten. Er wordt niet nagedronken, ook niet door het bestuur.    

•      Rookverbod

Op het volledige domein van de school, binnen en buiten,  heerst een rookverbod.  Gelieve dit te respecteren.

•      Gsm-gebruik

Uit respect voor de sprekers en andere leden wordt verzocht om de gsm’s op trilfunctie te plaatsen en gesprekken buiten de zaal te voeren.  

•      Schade / BA-verzekering

De wijngilde heeft een burgerlijk aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor eventuele schadegevallen die kunnen optreden tijdens de degustaties.

•      Aansprakelijkheid > wijngilde 

De wijngilde is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of andere voorvallen (inzonderheid nav alcoholcontroles) buiten de tijdstippen van het degustatiegebeuren.  

•      Essentie van een wijngilde

Een wijngilde is absoluut geen drinkclub.   Er wordt aanbevolen een minimale hoeveelheid uit te schenken per te proeven wijn.   In die zin wordt aangeraden gebruik te maken van de type INAO-glazen en deze maximaal voor ¼ te vullen.  

•      Gebruik de spuwemmers 

Teneinde maximaal te kunnen genieten en zonder alcoholinvloed een analyse te kunnen maken van de wijnen wordt ten stelligste aangeraden de wijn uit te spuwen in de emmers.    

LOGIN VOOR LEDEN